Belén Onecha Pérez

Belén Onecha Pérez
Correu electrònic
Telèfon
Mòbil feina
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Doctora Arquitecta.

CATEGORIA ACADÈMICA
Professora lectora SH a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA
Docència i Coordinació en Màster de Rehabilitació i Restauració, FUPC, 2010-20.
Docència en Màster de Gestió Integral de la Construcció, La Salle, des de 2013.
Docència i tutoria de treballs final de màster en Màster de Rehabilitació i Restauració Arquitectònica, MBArch, UPC, des del 2014.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Despatx propi d´arquitectura, 2000-2014. Despatx d´arquitectura dependent de la UPC des 2014.
Activitat professional en l´àmbit de la rehabilitació, restauració i eficiència energètica dels edificis històrics amb diversos nivells de protecció: Patrimoni de la Humanitat com la Casa Batlló, el Palau Güell i la Cripta Güell; i molts altres edificis amb altres graus de protecció cultural.
Recerca universitària sobre innovació docent i eficiència energètica en monuments.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL
Rehabilitació, Restauració i Eficiència energètica.