Antoni Paricio Casademunt

Antoni Paricio Casademunt
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

Doctor Arquitecte i Arquitecte Tècnic, i professor de Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC (ETSAV) Ha estat responsable de l´àrea de Formació Permanent de l´ITeC. La seva activitat professional s´ha complementat amb la direcció d´obres, i amb l´estudi històric i rehabilitació de parc edificat. És membre de la comissió d´experts de l´certificat DAU de productes de la construcció d´l´ITeC i de l´ACE Associació de consultors de estructucturas. Té una gran experiència en recerca, és autor de més d´una ochenena d´articles i documents cient´ficos. referent dela investigació i divulgació en estructures i sistemes constructius de l´eixample barceloní; director i codirector de tesis doctorals i autor de nombrosos i reconeguts luibros com l´Eixample de Barcelona. (Micro) Urbanisme, (Micro) Arquitectura, Construcció i Intervenció (o la petita escala) o Secrets d´un sistema constructiu: l´Eixample