Àngels Salvador Verges

Àngels Salvador Verges
Correu electrònic
Telèfon
Mòbil feina
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Càrrec
Professor/a

Responsable de l´estratègia digital
Sociedad Iberica de Telesalud y Telemedicina (SITT)