Alessandro Camboni

Alessandro Camboni
Secció
Departament d'Enginyeria
Data Science for the Digital Society
Càrrec
Professor Auxiliar
Grup de Recerca
DS4DS