Aleksandar Tvancic Potparic

Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

Des de fa més de 20 anys Alex combina l´exercici professional, la docència i projectes de recerca en el camp de l´energia i medi ambient. Alex és Soci i Consultor Sènior en Aiguasol (Barcelona, Espanya). És membre electe de la Societat Científica de Sèrbia. És també membre de l´International Keio Institute for Architecture and Urbanism (Universitat de Keio, Tòquio, Japó). Va ser membre de Comitè d´Experts de Skolkovo Center for Elaboration and Commercialization of New Technologies (Moscou, Rússia). Alex ha impartit docència a: Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i en la Universidad Politècnica de Catalunya, entre d´altres. Alex també va donar conferències a Princeton University, University of Geneva, Aalto University, Universita della Svizzera Italiana, New Delhi Schoolo of Planning, la Universitat Politècnica de Madrid, Universitat de Malmö i la Universitat de Malmö, entre d´altres. Ha publicat més de seixanta articles tècnics i científics en revistes i llibres, sobre infraestructures urbanes, energies renovables, eficiència energètica en edificis, integració d´energies renovables en entorn urbà, planificació energètica, transferència de calor i massa i càlcul numèric de dinàmica de fluids. És autor de el llibre EnergyScapes (2010 Gustavo Gili)