Alejandro Soldevila Pastor

Alejandro Soldevila Pastor
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Arquitecte tècnic.
Postgrau en Interiorisme.

CATEGORIA ACADÈMICA
professor

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA:
Professor en Màster de Gestió Integral de la Construcció (Especialitat d´Interiorisme) des 2016.
Tutor de TFM en la La Salle des 2017.
Professor de diversos cursos de formació contínua en el CAATEEB des 2014.
Professor en el Grau de Direcció Hotelera de la ESHOB des 2016.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Despatx propi des de 2010 especialitzat en el disseny, construcció i legalització d´espais interiors.
Membre de la junta directiva de l´Colꞏlegi d´Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d´Edificació de Barcelona (CAATEEB)

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL
Disseny, construcció, normativa d´aplicació, planificació, costos