Curs d'Emprenedoria i Design Thinking

Curs d'Emprenedoria Corporativa

Aplica el pensament creatiu per innovar en el teu lloc de treball i posa en marxa idees emprenedores en el mercat.

La innovació en l'empresa: Estrategia competitiva

Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari