06 setembre 2021

Junts ho fem possible!

El nostre Smart Campus s’adapta a les circumstàncies
Compartir:

Pla Integral de Desconfinament

Des de l'inici de la pandèmia, reaccionem ràpidament per assegurar la salut dels estudiants, docents i treballadors, però també per mantenir el principal dels nostres compromisos: la formació dels nostres alumnes. Durant els últims mesos hem estat treballant per tornar a fer del Campus un espai segur en la nova normalitat. Un Campus en el qual estudiants, educadors, investigadors, emprenedors i empreses tornin a trobar-se. Un Campus que torni a acollir la generació d'idees i de propostes innovadores, d'emprenedoria i progrés tecnològic.

Tot el personal del Campus ha realitzat el curs 'Coronavirus: prevenció en l'entorn laboral' perquè conèixer en profunditat les característiques del virus i les recomanacions per evitar el contagi, i per evitar contagiar.

També hem estat treballant en el pròxim curs, aprenent dels anteriors, reforçant allò positiu i posant a l'alumne i els educadors al centre de totes les decisions. Sabem que els propers cursos seran diferents i hem desenvolupat un nou model educatiu “SMART LEARNING” que vam posar en marxa durant el curs 2020-2021. Un nou model educatiu personalitzat, flexible, intel·ligent i interactiu per garantir una experiència educativa de qualitat a tots els nostres alumnes, siguin on siguin.

Hem mantingut actualitzat el nostre protocol d'actuacions per prevenir la seguretat i salut davant la COVID-19. S'ha actualitzat el protocol tenint en compte les mesures identificades en l'avaluació de riscos des de la perspectiva de prevenció de riscos laborals realitzada per ASPY i s'ha definit el pla de reincorporació al Campus.

Amb l'objectiu de minimitzar qualsevol risc i preservar la salut de tots els alumnes, docents i treballadors del Campus, hem definit tres grans blocs d'informació:

Campus - Mesures col·lectives

 • El nostre equip de neteja realitza tasques constants de desinfecció en totes les aules, oficines i espais comuns, en funció de l'ús de cada espai. Aquestes activitats tenen en compte, sobre tot, els canvis de grup a les aules i laboratoris i es realitzen amb productes especialment homologats.
 • S'ha definit un punt únic d'entrada i sortida de vianants pel Carrer Sant Joan de La Salle, 44 i 42, respectivament.
 • S'han definit itineraris de circulació segurs i degudament senyalitzats per garantir la distància de seguretat d'1,5 metres i establir límits d'aforament.
 • Es controlarà l'aforament màxim i s'ha d'assegurar la distància de seguretat en tots els espais.
 • S'estan instal·lant cartells informatius per tot el Campus amb l'aforament recomanat a les aules, laboratoris i espais comuns i s'adaptaran els horaris i els grups en funció de la capacitat.
 • S'han avaluat i reorganitzat els espais d'oficines i les àrees de treball per assegurar que es compleixin les normatives de seguretat i salut.
 • S'han col·locat mampares de protecció en els punts d'atenció personalitzada.
 • En els espais comuns (sales de reunions, d'estudi, laboratoris ...) cal desinfectar la zona i equips que utilitzis abans i després del seu ús.
 • S'han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic en els espais comuns del Campus.
 • L'ús de l'ascensor i els lavabos estarà limitat a l'ús individual, excepte per a aquelles persones amb mobilitat reduïda.
 • S'ha definit un nou protocol de ventilació dels llocs de treball per facilitar la renovació de l'aire.
 • L'ús de la cafeteria pot tenir restriccions específiques. En qualsevol cas, caldrà rentar-se les mans abans i després d’accedir-hi.
 • Si es fan servir elements compartits (forns de microones, màquines de venda automàtica, ..) es recomana assegurar que desinfectem la part manipulada, abans i després del seu ús.

Us agraïm a tots els membres de la comunitat i a les persones que visiteu el nostre Campus el compliment de les mesures de prevenció i protecció per mantenir un Campus segur. Junts ho fem possible!

Mostra de la senyalística amb mesures de prevenció i seguretat del Campus
Mostra de la senyalística del Campus
Mostra de la senyalística dels itineraris del Campus

 

Tornar a dalt

Recomanacions individuals

Per protegir la salut de tota la comunitat, és molt important que tots coneguem i respectem el Protocol d'actuacions per prevenir la seguretat i salut davant la COVID-19. Hem de fer-ho per nosaltres i per la resta de la comunitat. Volem agrair-te, per endavant la teva implicació i respecte pels altres. Junts ho fem possible!

Amb aquest objectiu, La Salle-URL va demanar a tots els membres de la comunitat una declaració responsable d'adopció a el protocol establert.

De forma complementària a el protocol, s'ha elaborat un manual d'indicacions de seguretat i salut per promoure mesures que minimitzin la presència d'elements de contagi de la Covid-19 al Campus.

 • Cal respectar i seguir les instruccions de seguretat de campus i comunicar qualsevol símptoma que pugui ser associat a la Covid-19 a través del correu: infocovid19@salle.url.edu
 • Durant la fase de desconfinament, al Personal Docent i de Recerca i el Personal d'Administració i Serveis s'incorporarà a l'activitat presencial al Campus de forma gradual, assegurant els serveis en totes les àrees. Es fomentarà la flexibilitat horària per evitar aglomeracions a les entrades i sortides del Campus i s'han establert torns rotatius amb equips de treball homogenis per evitar una possible afectació de virus.
 • Es realitzaran controls de temperatura en els accessos del Campus. L'accés al Campus no estarà autoritzat per a aquelles persones que superin els 37,3 ° C.
 • L'ús de mascaretes serà obligatori quan et desplacis pel Campus.
 • Serà obligatori respectar la distància de seguretat d'1,5 metres en tots els espais de Campus. Aquestes distàncies es veuran delimitades amb indicacions.
 • Cal seguir una bona higiene de mans amb el sabó homologat i disponible als lavabos i / o el gel hidroalcohòlic, disponible en els espais comuns.
 • Als espais comuns (sales de reunions, d'estudi, laboratoris ...) cal desinfectar la zona i equips que utilitzis abans i després del seu ús.

Descarrega't els següents documents:​

Pla de desescalada del confinament
 Hàbits de Prevenció per a la Seguretat
Manual d'indicacions de seguretat i salut durant la crisi sanitària del coronavirus
 Manual d'Indicacions de Seguretat i Salut durant la Crisi Sanitària del Coronavirus
Pla de Contingència per la Nova Normalitat
 Pla de Contingència per la Nova Normalitat
Control de temperatura de les persones que accedeixin al campus
 Nota informativa - Control de temperatura de les persones que accedeixin al campus (publicat 4/9/20)
Mesures d’aplicació per a la ventilació dels espais del campus
 Nota informativa - Mesures d’aplicació per a la ventilació dels espais del campus (publicat 8/9/20)
Pla Sectorial d’Universitats del Consell Interuniversitari de Catalunya
 Pla Sectorial d'Universitats pel Consell Interuniversitari de Catalunya
Protocol d'actuació en cas de contagi
 Protocol d'Actuació en Cas de Contagi (en castellà)
Avaluació de Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva davant l'Exposició a Coronavirus
 Avaluació de Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva davant l'Exposició a Coronavirus (en castellà)

Tornar a dalt

Recursos d'interès i canals de comunicació

Anirem actualitzant, de manera periòdica, qualsevol informació relacionada amb el COVID-19 que pugui afectar els membres de la comunitat de La Salle-URL..

Hem habilitat un correu electrònic per a que ens feu arribar els vostres dubtes i inquietuts: infocovid19@salle.url.edu.

Hem creat un Canal de Telegram, de comunicació més directa i ràpida, des del qual també podeu trobar informació actualitzada sobre el Coronavirus i la seva afectació en el dia a dia de Campus: http://link.salleurl.edu/fr

A continuació et facilitem una llista de correus electrònics d'alguns dels principals serveis del Campus de La Salle-URL: 

Serveis del Campus

Informació futurs estudiants

Direccions acadèmiques

Grups de recerca

FAQ i Recursos Informatius

Posem a la teva disposició les consultes freqüents sobre la reobertura del Campus i les mesures de prevenció i seguretat adoptades per La Salle-URL, així com els recursos informatius dels organismes oficials.

S’han desinfectat totes las instal·lacions del Campus?

Sí, el primer tractament es va realitzar a la reobertura de tots els edificis i es realitzaran actuacions d’higienització diària a totes les aules i espais comuns.

Cada quant es netegen i desinfecten els espais del Campus?

Diàriament. S’han incrementat la freqüència i la intensitat de la desinfecció d’espais, mobiliari i materials compartits.

Com es controlarà el flux de persones que acudeixin al Campus?

S’ha dimensionat la capacitat dels espais per garantir una ocupació determinada segons la normativa vigent i s’han establert controls a tots els accessos als edificis. Les persones que vagin a les instal·lacions s’hauran de sotmetre a un control de temperatura.

Al Campus hi haurà algun tipus de senyalització per organitzar l’activitat interna?

Sí, el Campus disposa de senyalització per a recorreguts i trànsits que dificulten l’acumulació de persones. A més a més, els espais s’han adaptat amb l’assessorament de professionals de l’arquitectura i la sanitat per mantenir sempre les distàncies físiques de seguretat.

Als espais comuns com la cafeteria o zones de vending, hi haurà algun tipus d’element físic de separació?

Sí, a la cafeteria s’han col·locat mampares protectores davant de les barres i elements gràfics per respectar la distància de 1,5 metres entre persones. S’hauran de rentar les mans abans i després d’entrar a la cafeteria i es desinfectaran les zones abans i després de fer-les servis. Per accedir a la cafeteria és obligatori l’ús de la mascareta.

Si es fan servir elements compartits, forns i microones, màquines de vending, etc., convindrà assegurar-se que desinfectem la part manipulada abans i després.  

Pot pujar més d’una persona al mateix ascensor?

Es recomana l’ús de les escales. L’ascensor estarà limitat a dues persones a la vegada i amb mascareta.

Quin és l’aforament dels lavabos i els menjadors?

L’ús del lavabo estarà limitat a una persona (excepte que hagi d’anar acompanyada). Es recomana obrir la porta del bany amb l’avantbraç o la mà no dominant, i rentar-se les mans amb aigua i sabó a l’entrar i sortir de l’inodor.

Com es controlarà l’acompliment de les mesures dins el Campus?

La Salle - URL requereix a tots els membres de la comunitat lasalliana i a les persones que visiten el recinte a l’acompliment de mesures de prevenció i protecció per mantenir un Campus segur. Amb aquest objectiu,  La Salle – URL demanarà a tots els membres de la comunitat una declaració responsable d’adaptació al protocol i a aquestes mesures, i a no acudir al Campus en cas de presentar símptomes. També, a seguir les mesures de seguretat indicades a l’interior.

Com es ventilaran els edificis?

La ventilació, automàtica o forçada, s’augmentarà en freqüència a tot el Campus per mantenir el ambient lliure de potencials agents de contagi.

A les aules convindrà deixar oberta la porta una vegada finalitzi la sessió per assegurar la renovació de l’aire. Cada dues hores de classe, serà necessari obrir finestres per ventilar durant 10 minuts.

Com es controlarà el flux d’alumnes a les aules?

Cada aula estarà degudament senyalitzada amb l’aforament màxim. És recomanable informar-se de la ubicació, de l’horari concret de la sessió i de les restriccions que puguin afectar la sessió.

Dins el Campus s’han establert circuits separats d’entrada i sortida per evitar que es creuin els usuaris de les instal·lacions i puguin mantenir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 metres.

Com seran els serveis de cafeteria i FESS?

Estem pendents de confirmar aquesta mesura amb els nostres proveïdors, però sempre es seguirà la normativa establerta a cada moment.

On trobem informació detallada i al minut sobre la situació actual del Campus?

Pots consultar la nostra web, escriure’ns un correu a infocovid19@salle.url.edu o seguir-nos a les xarxes socials o en el nostre grup de Telegram.  

La Salle - URL té previst subministrar EPIS com mascaretes, gel hidroalcohòlic o guants d’un sol ús?

El Campus estarà equipat amb dispensadors de gel desinfectant a l’entrada dels edificis i les aules, sales de reunions i espais comuns.

Com he de mesurar la meva temperatura i què fer en cas de tenir febre?

És important controlar la temperatura abans de sortir de casa. Si dones més de 37,3°C queda’t a casa i informa a la persona de qui depenguis.

D’altra banda, si has estat en contacte estret amb persones que presentaven símptomes de COVID - 19, queda’t a casa i truca al servei públic de salut (061).

És obligatori utilitzar mascareta als edificis del Campus?

Sí, les mascaretes són un element de protecció obligatori sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5m.

Quines mesures de distància s’han de respectar dins el Campus?

Es recomana abstenir-se de realitzar mostres d’afecte que impliquin contacte físic, així com evitar compartir material d’oficina o telèfons.

Quines mesures he de seguir dins les aules, despatxos i sales de reunions?

S’ha redimensionat l’aforament de tots els espais per garantir la distància de seguretat entre les persones. Abans d’accedir a qualsevol aula és recomanable rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o gel desinfectant, evitar qualsevol tipus de contacte físic i compartir elements d’oficina.

Al sortir, es procedirà a desinfectar qualsevol element utilitzat i es deixaran les finestres i les portes obertes per a la seva correcta ventilació.

Què passa si al Campus em trobo malament?

En cas de símptomes associats a la COVID - 19, has de seguir les indicacions del servei de salut (061). Davant qualsevol dubte, has de quedar-te a casa i esperar les recomanacions del servei de salut. És important que ho comuniquis a la persona de qui depenguis, al responsable del teu programa i, si és el cas, a recursos humans.

Recursos oficials

Recursos d'àmbit nacional

Recursos d'àmbit global

Darrera actualització - 30/10/20

La Salle Campus Barcelona, amb motiu de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de la Generalitat de Catalunya per a la contenció del brot epidèmic, fa saber que, seguint les indicacions de la Secretaria d’Universitats, les sessions formatives mantenen el format que segueix fins el dia 30 de novembre.  

 • Les sessions teòriques es podran seguir de manera virtual
 • Les sessions de caràcter pràctic i les activitats de recerca es realitzaran preferentment de manera presencial.​

La Salle-URL ha seguit en tot moment les mesures i els protocols establerts per tal de complir les indicacions fonamentals en les instal·lacions: distància de seguretat, ús de la mascareta i rentat de mans. La institució compta, a més, amb la certificació ASPY ‘COVID Espai protegit’.  

Gràcies a l’Smart Learning, la nova metodologia docent, els estudiants podran fer un correcte seguiment de totes les sessions, tant de manera presencial com virtual.  

La Salle-URL agraeix l'esforç i Ia col·laboració plena de tota la comunitat universitària. Els dubtes i consultes es poden adreçar al correu electrònic infocovid19@salle.url.edu 


Darrera actualització - 15/10/20

La Salle Campus Barcelona, amb motiu del comunicat del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a la contenció de la pandèmia i la contribució a la reducció de casos de COVID-19, fa saber el següent: 

La Salle-URL ha seguit en tot moment les mesures i els protocols establerts per tal de complir les indicacions fonamentals en les instal·lacions: distància de seguretat, ús de la mascareta i rentat de mans. La institució compta, a més, amb la certificació ASPY ‘COVID Espai protegit’. Tot i això, i d’acord amb la situació de la pandèmia a Catalunya i amb les recomanacions del Departament de Salut, La Salle Campus Barcelona prendrà les següents mesures: 

 • Entre el 15 i el 30 d’octubre les sessions teòriques es podran seguir de manera virtual
 • Les sessions de caràcter pràctic i les activitats de recerca es realitzaran preferentment de manera presencial.

Gràcies a l’Smart Learning, la nova metodologia docent, els estudiants podran fer un correcte seguiment de totes les sessions, tant de manera presencial com virtual. L'objectiu és reduir la mobilitat. Alhora, els serveis del campus es mantindran oberts i s’adaptaran a les noves recomanacions del Govern de la Generalitat per reduir la interacció social. 

La Salle-URL agraeix l'esforç i Ia col·laboració plena de tota la comunitat universitària. Els dubtes i consultes es poden adreçar al correu electrònic infocovid19@salle.url.edu


Darrera actualització - 06/10/20

S'han actualitzat els documents "Pla de Contingència per la Nova Normalitat" i el "Manual d'Indicacions de Seguretat i Salut durant la Crisi Sanitària del Coronavirus". Més informació


Darrera actualització - 08/09/20

S'ha publicat una nova nota informativa sobre les mesures d’aplicació per a la ventilació dels espais del campus. 
Més informació


Darrera actualització - 04/09/20

A fi i efecte d’afavorir la detecció de possibles símptomes compatibles amb la covid-19 i com a mesura de prevenció i protecció, La Salle-URL ha implementat un servei de control de temperatura als accessos del Campus
Més informació


El nostre Campus s'està preparant per rebre-us a tots i reprendre l'activitat acadèmica presencial. Us hem trobat molt a faltar!

Desitgem tornar a la normalitat i poder seguir gaudint amb vosaltres del que millor sabem fer i més ens agrada: ensenyar i viure noves experiències.

Des del 22 de juny, els serveis de campus s'obren de forma gradual i progressiva..

Des de La Salle Campus Barcelona hem creat aquesta pàgina per informar-vos de les mesures i recomanacions per a la tornada al Campus. Publicarem els nous protocols, les últimes notícies i respondrem a les preguntes més freqüents de la nostra comunitat.

Mantenir un campus segur és responsabilitat de tots. Junts ho fem possible!