Descripció
Aquest curs proporcionarà als estudiants una comprensió d'una idea basada en les dades del nivell de la globalització que existeix en el món d'avui en dia enfront d'una idea basada en els mitjans intuïtius d'aquest concepte. Per aconseguir això estarem participant amb el professor Pankaj Ghemawat s IESE MOOC en coursera.org Globalization of the Business Enterprise. L'eina d'anàlisi principal serà el professor Ghemawat s CAGE distància. Després de l'anàlisi cultural, administratiu, geogràfic i econòmic anem a revisar les implicacions d'aquestes distàncies per a les estratègies empresarials i personals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs:
1. Els estudiants seran capaços de comprendre millor el concepte de globalització.
2. Els estudiants comprendran i utilitzaran el marc CAGE.
3. L'estudiant estarà en millors condicions per discutir sobre Cultura, Administratiu, la distància geogràfica d'acord al marc CAGE.
4. L'estudiant serà capaç d'analitzar les implicacions de les distàncies en l'estratègia de negoci.
5 L'alumne serà capaç d'analitzar les implicacions de les distàncies en l'estratègia personal.
6. Hi haurà millorat les seves habilitats d'anàlisi crítica

Continguts

ESQUEMA DE SESIONE
Setmana
Tema de la sessió
Setmana 1
Febrer 10/12

Configuració Coursera, esquema del curs
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 1 - Globalització i Globaloney
Setmana 2
Febrer 17/19
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 2 - El Marc CAGE Distància
Document del seu país escollit per al projecte final abans del 24 de febrer a l'inici de classe
Setmana 3
Febrer 24/26
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 3: Distància Cultural
Assignació Projecte Final s'obre: Etapa 1 començar a treballar-hi. Lliurament al maig
Setmana 4
Març 05/03
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 4: Distància Administrativa
Continuar treballant en l'Etapa 2 del Projecte Final (entrega al maig)
Setmana 5 mar 10/12
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 5: Distància Geogràfica
Continuar treballant en l'Etapa 3 del Projecte Final (entrega al maig)
Setmana 6
Març 17/19
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 6: Distància Econòmic
Continuar treballant en l'etapa 4 del Projecte Final (entrega al maig)
Examen parcial
Setmana
Març 24/26
Setmana de parcials- Examen
L'examen parcial tindrà lloc durant aquesta setmana. Més informació es donarà a conèixer abans de l'examen. L'examen parcial tindrà un valor de 25% de la nota.
Pasqua
Març 31 / abril 2
Pasqua No hi ha classes
Setmana 7
Abril 7/9
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 7: Les Implicacions de Distàncies d'Estratègia de Negocis
Continuar treballant en el Projecte Final (preparació de les seves presentacions finals)
Setmana 8
Abril 14/16
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Setmana 8: La globalització i tu
Continuar treballant en el Projecte Final (preparació de les seves presentacions finals)
Setmana 9
Abril 21/23
Globalització, altres teories principals
Lectura i discussió (exemples de qüestions actuals)
Continuar treballant en el Projecte Final (preparació de les seves presentacions finals)
Setmana 10
Abril 28/30
Curs de Globalization of Business Enterprise (GLOBE)
Continuar treballant en el Projecte Final (preparació de les seves presentacions finals)
Setmana 11
Pot 5/7
Globalització, oportunitats i reptes per al futur immediat
Continuar treballant en el Projecte Final (preparació de les seves presentacions finals)
Setmana 12 maig 12/14
Revisió final
Presentacions finals individual
Setmana 13
Maig 9/21
Presentacions finals individual
Setmana 14
Maig 26/28
Presentacions finals individual

Metodologia

El curs constarà de dues parts:
1) Registra't i completar IESE MOOC Globalization of Business Enterprise. Les classes durant aquesta primera part seran discussions de tipus seminari i l'anàlisi crítica de les assignacions MOOC setmanals. Per entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures requerides siguin completades a temps. Les classes estan dissenyades per maximitzar la participació i el debat estudiantil
2) Una barreja de lliçons, vídeos, anàlisi de casos, lectures extenses i discussions a classe sobre temes globals de Pankaj Ghemawat s del llibre World 3.0, Global Properity and How to Achieve it. Les lliçons seran l'anàlisi i l'expansió de les lectures obligatòries. Els estudiants presentaran la investigació sobre els temes seleccionats.

Avaluació

Hi ha tres requisits per aprovar aquest curs:
(1) Estar preparats per a participar en les discussions a classe d'una manera compromesa i informada. El 25% de la qualificació final representa la participació amb qualitat. Participació amb qualitat significa participació en les discussions a classe (fent preguntes intel-ligents o que contribueixin amb idees reflexives). La participació amb qualitat implica estar present a classe per a l'assistència regular que està inclosa en aquesta part de la seva nota. Assistència: Es permeten 4 absències durant la durada del curs. Aquestes 4 absències (pèrdua de classe) pot ser per qualsevol raó, en qualsevol moment, i no requereixen excusa. Cada absència posterior donarà lloc a una deducció de 0,5 punts per absència en el 25%. Excepció a això és en l'examen parcial o la data en què té previst presentar la seva presentació final; la no assistència a classe en aquests dies es traduirà en un 0 per la part de la qualificació.
(2) 25% de la qualificació final es basarà en el seu acompliment en l'examen parcial que es basa únicament en les matèries previstes en Globalization of Business Enterprise MOOC (lliçons, lectures i casos). L'examen posarà a prova la seva comprensió dels conceptes tractats en el MOOC de setmana 1 fins la setmana 6.
(3) 50% del seu examen final es basarà en 20 minuts TED Talk com PPT presentació sobre un problema relacionat Marc CAGE (en base a un país de la seva elecció i que triï i començarà a preparar a la Setmana 3 de la MOOC i seguirà treballant a través de la Setmana 6, utilitzant el marc CAGE i eina de mapeig del professor Ghemawat com la seva eina d'anàlisi). Format, qualitat del treball, la investigació duta a terme testificada per les referències adequades i estil de presentació seran avaluats.
Recuperació: Si no passa el curs es pot fer una recuperació la qual consisteix en un examen i lliurar els projectes que falten o assignacions no més tard de la data en què està programada la recuperació. La qualificació que rebi en la recuperació serà afegida a la seva qualificació final de curs original i la mitjana serà la seva qualificació final. Per exemple, si va rebre una nota de treball final de curs de 4 i rep un 6 en la seva recuperació i lliura totes les tasques pendents, la nota final serà un 5. Si totes les tasques pendents no es lliuren en la data de la recuperació, no pot aprovar l'assignatura.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Ghemawat, Pankaj (2011). World 3.0, Global Prosperity and How to ACHIEVE it. Harvard Business Review Press
Altres lectures es lliuraran setmanalment a coursera.org

Material complementari

No hi ha informació disponible