Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació

El Grau en Tècniques d'Interacció digital i de Computació queda temporalment pausat per a nous alumnes.

Disseny d'interfícies

Descripció
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari