Defensa de Tesi del doctorand Omar Cenobio Cruz

Tesi Doctoral: Avenços en la modelització hidrològica per comprendre la dinàmica de la sequera a la conca de l'Ebre. El paper dels models de superfície terrestre en els sistemes naturals i humans combinats.
Data
dimarts, 21 novembre, 2023 - 12:00
Lloc
Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre
Doctorat
Compartir:

Dimarts, 21 de novembre de 2023, a les 12:00h, es durà a terme a la Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre la defensa de tesi del doctorand Omar Cenobio Cruz, titulada Avenços en la modelització hidrològica per comprendre la dinàmica de la sequera a la conca de l'Ebre. El paper dels models de superfície terrestre en els sistemes naturals i humans combinats (traducció del títol original en anglès: Advancing hydrological modeling for understanding drought dynamics in the Ebro river basin. The role of Land Surface Models in coupled natural-human systems), que està dirigida pel Dr. Pere Quintana Seguí i el Dr. Luis María Garrote de Marcos. El doctorand forma part del grup de recerca Geofísica (GRG) de l’Observatori de l’Ebre - Universitat Ramon Llull.

Les sequeres són un fenomen complex i multidimensional. Tot i que globals, les seves conseqüències més greus s'observen en regions àrides o semiàrides com la península Ibèrica. No obstant això, aquests extrems hidrològics no són només impulsats per processos naturals. Les activitats humanes, com ara la construcció de preses, les extraccions d'aigua subterrània i les pràctiques de reg, han alterat significativament el flux natural de l'aigua, fet que l'època actual s'anomena Antropocè. Això posa de manifest la importància crítica de la gestió dels recursos hídrics a les regions que ja s'enfronten a una disponibilitat d'aigua variable i limitada.

Aquesta recerca aplica diferents metodologies per millorar les simulacions hidrològiques utilitzant la plataforma hidrometeorològica SASER (SAFRAN-SURFEX-Eaudyssée-Rapid) de base física i distribuïda espacialment per considerar les influències antròpiques. Aquests enfocaments pretenen millorar (i) la variabilitat temporal i els patrons de precipitació a la conca del riu Ebre; (ii) la representació de processos hidrològics, especialment per a cabals baixos on es va implementar un enfocament d'algorisme genètic; i (iii) incorporar consideracions de gestió humana-aigua en el marc actual de la plataforma SASER.

Els resultats d'aquesta investigació ens permeten avançar en la representació de processos hidrològics en una regió semiàrida, com la conca del riu Ebre, a través de la plataforma SASER, incorporant diferents enfocaments i un mòdul per considerar la gestió humana-aigua. Aquestes millores aporten coneixements valuosos sobre la dinàmica de la resposta hidrològica i la sequera, oferint noves possibilitats per estudiar i gestionar les sequeres en sistemes acoblats natural-humà.

El tribunal està integrat pel president, Dr. Juan José Curto Subirats; la secretària, Dra. Ana Iglesias; i el vocal, Dr. Jan Polcher.