Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Pau Servera Salas
Carlos Valle Nieda
Marc Bach Bonet
Màrius Gil Mendoza