Descripció
Semestre
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Joan Carles Peiró Ruiz
Majeed Hosseiney