Postgrau en Restauració Arquitectònica Campus la Salle

Postgrau en Restauració Arquitectònica

Amplia els teus coneixements en restauració monumental segons els criteris establerts a nivell internacional, i especialitza't per donar resposta a les necessitats dels gestors i propietaris d'edificis amb un valor patrimonial

Criteris d'intervenció en edificació patrimonial

Descripció
Tipus assignatura
Semestre
Crèdits
8.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari