Descripció
L'alumne podrà col·laborar en projectes que es desenvolupin en el departament
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari