En el club de robòtica formarem un equip i dissenyarem robots, els muntarem i programarem per superar els diferents reptes que se’ns proposin. També participarem en diferents competicions amb altres equips i universitats.

Instagram: @LSClubdeRobotica