Descripció
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts

I. EL PERSONATGE I EL CONTEXT
II. LA CARACTERITZACIÓ
III. LA HISTÒRIA PRINCIPAL VS. LA HISTÒRIA DE FONS
IV. LA PSICOLOGIA DEL PERSONATGE
V. EL PERSONATGE SECUNDARI
VI. LES RELACIONS
VII. EL PERSONATGE NO REALISTA
VIII. ELS DIÀLEGS
IX. ESTEREOTIPS I PERSONATGES TIPUS - MÈTODE OBERT
X. ARQUETIPS - MÈTODE TANCAT

Metodologia
Avaluació

CAS PRÀCTIC INDIVIDUAL I [25%] - Realitza un treball, amb un índex, on constin els exercicis 1 a 6 elaborats a classe.

- Exercici 1. Selecciona un personatge i descriu-lo segons el context.

- Exercici 2. Selecciona tres personatges de tres autors diferents i descriu-los segons el seu propi autor, però també, com si haguessin estat creats pels altres dos (p.e. SonGoku-Toriyama, Alícia-Carroll, Quixot-Cervantes, i... Com seria l’Alícia si l’hagués fet Toriyama, com seria el Quixot si l’hagués fet Toriyama, etc.).

- Exercici 3. Analitza les teves pròpies ‘coherències’ i ‘paradoxes’.

- Exercici 4. Identifica un personatge que, en no tenir ‘història de fons’, esdevingui criticable.

- Exercici 5. Selecciona un personatge i mostra o descriu la seva evolució en el pas del temps.

- Exercici 6. Escull un company o companya de classe i assenyala els seus dos tipus funcionals predominants i els seus dos tipus funcionals emmascarats, segons Jung.

CAS PRÀCTIC INDIVIDUAL II [25%] - Realitza un treball, amb un índex, on constin els exercicis 7 a 12 elaborats a classe.

- Exercici 7. Selecciona una sola obra de cinema d’animació, amb què puguis explicar una selecció de personatges segons la seva participació en la història, segons el seu rol narratiu i segons la seva profunditat psicològica.

- Exercici 8. Identifica un exemple de personatge simbòlic, no humà, fantàstic i mític.

- Exercici 9. Identifica un diàleg d’un llargmetratge que sigui criticable. Enumera’n les causes.

- Exercici 10. Elabora un diàleg que tingui subtext.

- Exercici 11. Elabora un llistat que expliqui i justifiqui 10 estereotips diferents. Al seu temps, del 0 al 5 (0 - poc / 5 - molt), dóna’ls una puntuació quant al seu grau.

- Exercici 12. Dibuixa un heroi i un mentor; o un heroi i un guardià del llindar; o un heroi i un engalipador. Explica perquè els has creat i relacionat així.

CAS PRÀCTIC GRUPAL [50%] - Realitza un estudi, amb treball escrit i exposició oral, d'una determinada pseudociència, una mitologia o altres.

L'escrit, amb un índex, una introducció, unes conclusions i una bibliografia, afegint-hi, com a annex, una taula resum explicativa, però completa, única imatge projectable en l’exposició oral de 20 minuts que haureu al respecte els dos últims dies de classe (13 i 20 de maig).

Temes (13): Astrologia xinesa, Astrologia zodiacal, Astrologia i Tarot, Criptozoologia, Cristal·lografia, Espiritualitat i Feng Shui, Frenologia, Grafologia, Mitologia grega, Mitologia nòrdica, Numerologia, Parapsicologia de l’àuria, Parapsicologia i Telecinesis / Altres: Mitologia celta, Mitologia romana.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

DURAN, J. (2019). La muerte en el cine. Barcelona: Editorial UOC.

FRENZEL, E. (1976). Diccionario de argumentos de la literatura universal. Madrid: Gredos.

JUNG, C. G. (2002). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós.

LAVANDIER, Y. (2003). La dramaturgia. Madrid: Ediciones IU.

LLOVET, J. (2018). La literatura admirable. Barcelona: Pasado y presente.

PROPP, V. (2008). Las raíces históricas del cuento. Madrid: Fundamentos.

SEGER, L. (2000). Cómo crear personajes inolvidables. Barcelona: Paidós.

TRUFFAUT, F. (1974). El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza.

VOGLER, C. (2002). El viaje del escritor. Barcelona: Robincook.

Material complementari