El Consell d’Empreses de La Salle-URL publica trimestralment CBC News, una revista que inclou informacions, novetats i continguts vinculats amb el Consell i els seus membres. La revista consta de diverses seccions: un editorial, notícies del CBC, un article d'abast, una entrevista, un apartat de notícies de La Salle-URL i una secció amb notícies de les empreses integrants del CBC.

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5