Màster en Desenvolupament i Arquitectura Software

Màster en Desenvolupament i Arquitectura Software

Aprèn a dominar totes les fases del cicle de desenvolupament del projecte informàtic i seràs capaç de definir una estructura de software que funcioni de manera escalable i eficient

Bases de dades no estructurades

Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari