A La Salle-URL, les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar i/o procedència geogràfica.

El nostre objectiu és que tots els/les candidats/es que desitgin estudiar a La Salle Campus Barcelona, que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió puguin accedir a la nostra Universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Durant el curs acadèmic 2022-2023 La Salle Campus Barcelona ha destinat més de 3,5 milions d'euros en beques i ajudes per a tot l'alumnat de Graus i un 48% dels nous estudiants han estat becats.

*Les beques de La Salle - URL no són acumulatives entre si


Calculadora de beques

A través de la calculadora podràs conèixer l'import aproximat de cadascun dels cursos del grau que vulguis fer.

Calculadora de Beques

La sol·licitud duna beca és un procés que requereix una avaluació detallada i personalitzada. És essencial iniciar el procés d'admissió previ a sol·licitar una beca, ja que cadascú té els seus propis criteris i requisits. En revisar amb cura els requisits abans d'aplicar, podreu assegurar-vos que compleix els requisits necessaris i teniu les millors possibilitats d'obtenir la beca desitjada. El nostre programa de beques permet que els joves amb coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres independentment de la situació econòmica, familiar i/o procedència geogràfica.

*Import per curs:

*Tant el percentatge de la beca com l'import del curs és aproximat, aquestes dades es confirmaran un cop es faci l'estudi personalitzat de cada expedient. Aquesta calculadora no compromet ni a la concessió de la beca ni a l'import de cada curs. Únicament és una eina de càlcul. Per a més informació contacta amb sia@salleurl.edu.


BEQUES PER A NOUS ESTUDIANTS

Mèrits Acadèmics

Beques Excel·lència Acadèmica

Dirigit a: candidats/es amb nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, de Matrícula d’Honor.

Import: el 70% del cost de la matrícula del 1r curs acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20% i el 70% del cost de la matrícula condicionat a les notes segons el programa i renda familiar.


Beques Expedient Acadèmic

Dirigit a: candidats/es amb nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, igual o superior a 8.

Import: el 50% del cost de la matrícula del 1r curs acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula condicionat a les notes i a la renda familiar.

Núm. Beques: limitat al 15 % de les places disponibles. L'assignació es farà per ordre de sol·licitud de la beca i reserva de plaça del Grau.


Beques IB Diploma

Dirigit a: candidats/es procedents de l’IB Diploma Programme amb una nota final igual o superior a 35 punts.

Import: dependrà de la puntuació obtinguda: Entre el 35 i 41 punts: un 50% del cost de la matrícula. Entre 42 i 45 punts: un 70% del cost de la matrícula. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula condicionat a les notes i la renda familiar, segons programa.


Beques Internacionals d'Excel·lència Acadèmica

Dirigit a: candidats/es internacionals amb estudis de batxillerat o equivalents amb una nota igual o superior a 9. L’atorgament de la beca està subjecte a la valoració acadèmica i d’un videocurrículum, a la situació econòmica familiar i a una entrevista personal.

Import: dotada del 70% del cost de la matrícula del 1r curs acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20% i el 70% del cost de la matrícula condicionada a les notes i la renda familiar, segons el programa.

Núm. Beques: 5 beques.


Beques Internacionals

Dirigit a: candidats/es internacionals amb estudis de batxillerat o equivalents o estudis universitaris amb una nota igual o superior a 7. L’atorgament de la beca està subjecte a la valoració acadèmica i d’un video currículum, la situació econòmica familiar i a una entrevista personal.

Import: entre el 10% i el 50% del cost de la matrícula segons la nota i renda familiar.

Núm. Beques: 15 beques.


Beques Enginyeres La Salle

Dirigit a: candidates a qualsevol Grau d’Enginyeria amb un bon expedient acadèmic, equivalent o superior a 7. L’atorgament de la beca està subjecte a la valoració acadèmica, de una entrevista personal i la valoració d’un videocurrículum en el que es tindrà en compte les activitats extracurriculars relacionades amb l’enginyeria i la motivació personal per aquesta.

Import:aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en el cas que l’alumna mantingui un expedient acadèmic amb una nota igual o superior a 7. En cas que sigui inferior, la beca serà del 20%.

Núm. Beques: 5 beques.

Be a Leader

Dirigit a candidats/es amb nota final de batxillerat o estudis equivalents igual o superior a 7. L’atorgament de la beca està subjecte a la valoració acadèmica i d’una entrevista personal i la valoració d’un videocurrículum en el que es tindrà en compte les activitats relacionades de cada àrea:

Beques Be a Business Leader

Activitats que es valoraran: activitats relacionades que es valoraran: es tindrà en compte les activitats relacionades amb el voluntariat i el lideratge.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:10 beques a graus de Business.


Beque Be an Artist

Activitats que es valoraran es tindrà en compte les activitats relacionades amb la seva participació i creació en l’àmbit artístic: Festivals, premis, exposicions etc.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:5 beques a graus d'Arts Digitals i Animació.


Beques Be an Architect

Activitats que es valoraran: es tindrà en compte les activitats relacionades amb la seva participació i creació en l’àmbit arquitectònic i artístic: Concursos – premis – exposicions.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:5 beques a graus d'Arquitectura.


Beques Be an Engineer

Activitats que es valoraran: es tindrà en compte les activitats relacionades amb la seva participació i creació en l’àmbit de l’enginyeria com és el tema desenvolupat en el Treball de Recerca, participació en concursos, competicions o projectes personals.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:5 beques a graus d'Enginyeries.


Beque Be a Health Engineer

Activitats que es valoraran: les relacionades amb la seva participació en voluntariats i en projectes tecnològics o de la salut per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula per al 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:5 beques en Graus en Enginyeria de la Salut.


Beques Be a Philosopher

Dirigit a: les relacionades amb la seva participació en activitats vinculades amb l’àmbit filosòfic i humanístic com ara concursos literaris o clubs de debat.

Import: aquesta beca està dotada del 30% del cost de la matrícula pel 1r any. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.

Núm. Beques:5 beques en Graus en Filosofia i Humanitats.

Escoles La Salle

Beques Escoles La Salle

Dirigit a:candidats/es procedents de centres no universitaris de La Salle de tot el món.

Import:10% del cost de la matrícula per a tots els cursos acadèmics.

Beca de col·laboració

Beques Departamentals

Dirigit a: estudiants que han superat el 50% dels crèdits del Grau i amb un bon expedient acadèmic que col·laboren en projectes o docència en els diferents departaments del Campus complementant la seva formació.

Import:determinat pel nombre d’hores de dedicació.

Suport Econòmic

Beques Econòmiques La Salle

Dirigit a candidats/es amb una bona trajectòria acadèmica i/o mèrits personals i extracurriculars i que no disposin de recursos econòmics suficients.

Import: entre el 10% i el 50% del cost de la matrícula. La beca serà per al primer curs acadèmic i es revisarà cada any.


Beques Movilitat

Dirigit a: candidats/es nacionals que visquin a una distància superior a 50 km de Barcelona i que necessitin un ajut per traslladar-se, ja que no disposen de recursos econòmics suficients.

Import: 30% del cost de la matrícula per a tots els cursos acadèmics.

Núm. Beques: 25 beques.


Beques Comunitat La Salle

Dirigit a: beques especials destinades a candidats/es que travessen situacions econòmiques difícils.

Import: en funció de la situació econòmica i familiar del/de la candidat/a.