Angel Ros Domingo

Àngel Ros Domingo és Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Madrid i MBA per l'Institut de la Empresa de Madrid.
En la seva trajectòria professional ha estat becari a IBM, informàtic a COPAGA, cap dels serveis d'Informàtica a l'Ajuntament de Lleida, Gerent del Centre Municipal de Informàtica de l'Ajuntament de Madrid, Coordinador dels Serveis d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona, Director d'Organització i Sistemes a San Miguel i Director de Sistemes a Coca-Cola.
Actualment, és Alcalde de Lleida, exercint també de professor de Projectes d'Enginyeria informàtica a la Universitat Ramon Llull i professor de Direcció i planificació estratègica d'empreses tecnològiques, a la Universitat de Lleida.