Postgrau en Smart Grids

Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent

Comptadors intel·ligents, generació d'energia distribuïda, sistemes automatitzats de distribució , vols ser partícip de la revolució de la xarxa elèctrica? El Postgrau en Smart Grid t'explica les claus

Nid: 499
Requisits

Aquest postgrau està orientat i obert a totes aquelles persones que per la seva formació o experiència laboral vulguin enfocar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació aplicades al sector elèctric i al concepte de xarxa elèctrica intel·ligent (Smart Grid):

  • Graduats en enginyeries (superiors o tècniques) afins al postgrau com ara telecomunicacions, electrònica, informàtica, industrial, enginyeria de l’energia, etc. 
  • Estudiants de formació professional i mòduls superiors amb experiència professional en les activitats d’enginyeria de projectes, construcció, posada en servei d’instal·lacions, explotació i manteniment de materials, equips i serveis.