Postgrau en Smart Grids

Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent

Comptadors intel·ligents, generació d'energia distribuïda, sistemes automatitzats de distribució , vols ser partícip de la revolució de la xarxa elèctrica? El Postgrau en Smart Grid t'explica les claus

Nid: 499
Pla d'estudis
Semestre 1
Assignatures S1
Sistema elèctric: Fonaments, planificació i explotació
SGI: Comunicacions i gestió de la Smart Grid
SGII: Nous sistemes de generació i distribució
SGIII: Les dades de l'Smart Grid i les seves aplicacions
Sostenibilitat energètica i l'entorn de l'Smart Grid
Treball Final de Postgrau