Postgrau en Smart Grids

Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent

Comptadors intel·ligents, generació d'energia distribuïda, sistemes automatitzats de distribució , vols ser partícip de la revolució de la xarxa elèctrica? El Postgrau en Smart Grid t'explica les claus

Nid: 499
Metodologia

El programa té una filosofia molt pragmàtica i alterna la teoria amb les sessions pràctiques i la vinculació a projectes reals:

  • Classes teòriques impartides per professionals d’empreses destacades en Smart Grids.
  • Sessions pràctiques sobre els sistemes AMR i EMS.
  • Treball Final de Postgrau: entraràs en contacte amb empreses punteres del sector que et permetran desenvolupar aplicacions concretes de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions per al sector elèctric.
  • Visites a instal·lacions, subestacions elèctriques, instal·lacions d’energies renovables i centres d’innovació.