Màster en Tecnologies per Smart Cities i Smart Grids

Vols especialitzar-te en el desenvolupament urbà o en el sector energètic de les Smart Cities? Orienta la teva carrera cap a solucions tecnològiques de futur

Nid: 1523
Sortides professionals

Amb l’obtenció d’aquest màster, podràs desenvolupar les teves capacitats en grups de treball i entorns professionals d’alta qualificació:

  • Experts TIC en gestió o treball tècnic per a la realització de projectes en l’àmbit de les Smart Cities i les Smart Grids.
  • Enginyers especialitzats en projectes de l’àmbit de les Smart Cities i les Smart Grids.
  • Consultories expertes en el desenvolupament urbà, el sector públic i el sector energètic.
  • Emprenedors d’empreses tecnològiques relacionades amb l’eficiència energètica.
  • Tècnics capacitats per a activitats d’enginyeria de projectes, construcció i posada en servei d’instal·lacions.
  • Tècnics capacitats per empreses especialitzades en el sector energètic en diferents àmbits, com per exemple: control d’edificis i sistemes SCADA, Empreses de Serveis Energètics (ESE), empreses de distribució elèctrica i empreses que entrin en negocis de cogeneració, en especial d’energies renovables.
  • Professionals capacitats per a l’administració pública en gestió d’energia, de residus, d’aigua o d’altres recursos.