Oferim a les empreses o organismes públics respostes innovadores als seus reptes corporatius. Quan una corporació, pública o privada, afronta un repte o un problema concret, a La Salle proposem solucions creatives i innovadores. La cocreació, la innovació disruptiva i la captació de talent són algunes de les eines que posem a l’abast de les organitzacions.
Innovació i talent per trobar solucions creatives a reptes corporatius

Com? 

Proposem solucions d’innovació disruptiva i detecció de talent amb l’ús de metodologies àgils que posen en contacte estudiants de diferents àrees: enginyeria, negoci i multimèdia. Així, les empreses poden explorar noves propostes creatives alhora que coneixen noves formes de treballar i poden detectar talent en un entorn universitari. Els objectius són:

  • Transmetre tècniques de creativitat i cocreació tant a les empreses como als estudiants.
  • Incrementar i apropar el coneixements sobre un àmbit concret als estudiants.
  • Aplicar els coneixements adquirits en projectes reals.
  • Despertar la creativitat dels participants.
  • Metodologia de treball en equips multidisciplinaris.
  • Contacte amb empreses.