La línia de recerca de Data Science es compromet a investigar, desenvolupar i aplicar tècniques d'intel·ligència artificial i ciència de dades per abordar problemes intricats. L'enfocament de recerca abasta:

  • Intel·ligència Artificial
  • Aprenentatge Automàtic
  • Aplicacions d'Anàlisi de Dades
    • Anàlisi de Dades per a la Gestió Corporativa
    • Anàlisi de Dades per a la Física de Hautes Energies

El nostre equip participa en projectes de transferència de tecnologia que abracen diversos sectors, com el comportament del consumidor, la fabricació, la logística i les operacions, la sanitat, el turisme i el lleure.

Equip