La línia de recerca en Wireless Communications es centra en les comunicacions, amb un èmfasi especial en dues àrees clau:

  1. Tecnologia d'Amplificació d'Antenes: Investigació pionera en tecnologia d'antenes per a dispositius sense fils, amb l'objectiu de desbloquejar el potencial de la tecnologia d'amplificació d'antenes per crear arquitectures avançades per a un rendiment Multibanda/Multi-Ràdio. Això inclou aprofitar les capacitats de materials orgànics per a comunicacions ambientalment sostenibles i innovar a través de Plànols de Terra Intel·ligents.
  2. Propagació Electromagnètica en Entorns Difícils: Exploració de les radiocomunicacions d'alta freqüència (HF) com a alternativa a la comunicació per satèl·lit. Aquest enfocament promet aplicacions en àrees remotes o extenses xarxes de sensors (WDS). Una tecnologia clau per a aquesta estratègia implica les Ones d'Incidència Gairebé Vertical (NVIS) i el desenvolupament de comunicacions NVIS d'alta velocitat. Això inclou l'ús de tècniques d'entrada i sortida múltiples i modulacions de múltiples portadores.

Equip

Jaume Anguera Pros
Col·laborador