La línia de recerca en Cloud & Edge Computing té com a objectiu abordar els reptes relacionats amb la creació d'algoritmes de distribució i orquestració de serveis basats en dades. Aquests algoritmes busquen optimitzar els processos relacionats amb la computació i emmagatzematge de dades en arquitectures heterogènies i ubiqües, com ara entorns de fog, edge i núvol.
l propòsit és contribuir a l'avanç científic en el disseny, abstracció i caracterització d'aquestes arquitectures. Això implica millores en l'accés, interoperabilitat, conceptualització i descripció de les arquitectures, nodes, relacions i interaccions, seguint els estàndards i recomanacions de vanguardia, com ara les recomanacions del W3C (per exemple, Web of Things Architecture, Resource Description Framework) i enfocaments d'anàlisi de sistemes dinàmics.

Equip