La línia de recerca en Blended Future Networks (BNA) té com a objectiu conceptualitzar paradigmes fiables per a arquitectures de xarxa, centrant-se principalment en l'exploració i implementació de tecnologies de vanguarda dins del marc d'Internet of Things.
Davant dels reptes societals globals i les demandes de nous àmbits d'aplicació com ara Smart Cities, eNature, eHealth i Industry 4.0, es requereixen protocols i arquitectures de comunicació innovadores que puguin oferir un rendiment òptim en diverses condicions limitades, com ara l'amplada de banda, la cobertura i les fonts d'energia.
Aquesta recerca aborda qüestions crítiques de resiliència, sostenibilitat, fiabilitat, privadesa i (ciber)seguretat, independentment de la naturalesa de la comunitat, ja sigui composta per éssers vius o coses inanimades.

Equip

Alan Briones Delgado
Professor i investigador