La línia de recerca de "Speech Processing" se centra en l'anàlisi i la síntesi de la parla per aprofundir en la comprensió dels fenòmens associats a la comunicació i el benestar humà.
Les investigacions actuals giren al voltant de l'estudi i modelització de la parla expressiva i les emocions, així com l'anàlisi de biomarcadors vocals.
Les principals àrees on apliquem els nostres resultats de recerca són la sanitat, l'entreteniment, l'educació i l'atenció social.

Equip