L'àrea de recerca de "Computer Vision" posa èmfasi en l'aplicació del processament d'imatges, la intel·ligència artificial i la visió per ordinador per abordar els reptes associats a l'anàlisi, el reconeixement i la quantificació d'informació visual diversa. També, s'estén als entorns entrellaçats amb la interacció home-màquina, les ciutats intel·ligents i la indústria 4.0.
A més, la línia de recerca s'endinsa a comprendre com la integració de dades visuals i biomèdiques pot contribuir a l'exploració dels efectes del medi ambient sobre la salut humana.