Alfons Hosta Mateu

Correu electrònic
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor

TITULACIÓ:
ARQUITECTE, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 1988.

FORMACIÓ:
Cursos de Doctorat de l'ETSAB de la UPC, 1988-1990.
Cursos sobre l'Habitatge social al COAC, 1990-2001.
Cursos de Doctorat de l'ETSALS de la URL, 2009-2011.

DOCÈNCIA:
Professor Associat al Taller de Projectes Arquitectònics I de l'ETSALS - URL -, des de l'any 2000.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
EDIFICACIÓ: en l'àmbit públic i privat, amb projectes i obres realitzades, d'habitatges unifamiliars, d'equipaments escolars i sanitaris - centre cívic a Sants -Montjuic, escola primària a Santpedor, nou hospital a Mataró, centre ocupacional a Zona Franca -, i preferentment, en el camp de l'habitatge col-lectiu - conjunts d'habitatges HPO a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Cornellà de Llobregat i Diagonal -Poble Nou -.
URBANISME: en l'àmbit públic i privat, estudis urbanístics, estudis de detall, plans especials, plans parcials i projectes de reparcel-lació.

PREMIS:
- . 1er. premi. Concurs per un Centre d'Assistència Primària a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), pel Servei Català de la Salut. 2008.
- 1r. Premi. Concurs d'un conjunt d'habitatges HPO a la `Colònia Castells´, Barcelona per INCASOL. 2007.