Albert Cubeles Màrquez

Albert Cubeles Màrquez
Correu electrònic
Edifici
Sant Miquel Febres
Adreça
C. Sant Joan de La Salle 42, 08022, Barcelona
Planta
1
Despatx
1.03
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Vicedeganat de l'Escola de Postgrau
Data Science for the Digital Society
Càrrec
Professor/a
Grup de Recerca
DS4DS

Titulacions acadèmiques
- Llicenciatura en Física
- Màster o postgrau: MBA - Esade - Universitat Ramon Llull
- Doctorat: Diploma d'estudis avançats

Trajectòria docent
Centres:
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Altra activitat acadèmica (tutories, coordinacions,...)
Direcció i coordinació del Master en Project Management
Direcció del MBA Part Time