Descripció
Què és el que porta a les innovacions tecnològiques? Com es difonen per tot el món? Com contribueixen al desenvolupament econòmic de les diferents nacions? Com canvien les nostres societats? Encara que existeix un consens fonamental entre els economistes contemporanis sobre el paper crucial que exerceix el canvi tecnològic en la consecució d'un creixement econòmic sostingut, aquestes qüestions continuen estant en el centre dels debats. Aquest curs pretén explorar els coneixements teòrics i empírics sobre aquest tema, així com introduir als estudiants en les discussions actuals en aquest camp. Es dividirà en dues parts: en la primera s'establiran els antecedents mitjançant l'estudi de diferents teories, així com de casos històrics i moderns. La segona part del curs serà dirigida per grups d'estudiants que triaran les principals innovacions tecnològiques modernes (per exemple, els cotxes autònoms, l'edició genètica a través de CRISPR... etc.) i exploraran com aquestes tecnologies transformen i és probable que revolucionin encara més les nostres societats, les nostres vides, el nostre món; també exploraran les polítiques que guien aquestes innovacions.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els estudiants han de comprendre principalment la complexa relació entre innovació i creixement: han d'identificar i avaluar críticament els punts de vista establerts sobre la dinàmica de la innovació; sobre les forces del canvi tecnològic i com aquestes afecten l'economia. Aquesta tasca requereix que els estudiants es familiaritzin amb les teories del creixement econòmic i identifiquin el paper que exerceix la innovació en les teories més recents. També han de comprendre el procés de difusió de la tecnologia i com les revolucions tecnològiques actuals suposen tant un repte com una oportunitat per a les nacions que s'han quedat enrere en el seu desenvolupament econòmic. Els alumnes també han de desenvolupar habilitats per a observar i fer prediccions sobre les innovacions en curs. Han de ser capaços de desenvolupar projectes i idees per a traslladar aquestes observacions i prediccions a altres persones menys familiaritzades amb el seu camp. Això significa que els estudiants han de desenvolupar no sols les seves habilitats analítiques i acadèmiques, sinó també la seva creativitat i imaginació.
En finalitzar aquest curs els estudiants seran capaços de:
- Comprendre l'evolució de la tecnologia.
- Comprendre el procés d'innovació.
- Desenvolupar una consciència de la relació històrica entre les teories del creixement i el repte que suposa la introducció de la innovació en aquestes teories.
- Comprendre com la innovació pot influir als països en desenvolupament i el concepte de leapfrogging.
- Avaluar críticament els límits del creixement convergent.
- Comprendre el paper que exerceix l'Estat en permetre o impedir el creixement i la innovació.
- Comprendre les múltiples formes en què la innovació canvia les societats.
- Elaborar un projecte que empri diverses teories, models i idees d'innovació en acció.

Continguts

- Creixement econòmic
- Model de Solow
- Qüestionament del creixement econòmic
- Entendre la tecnologia i la innovació
- Capacitat tecnològica i sistemes d'innovació
- Polítiques d'innovació comparades
- Difusió, adopció i aprenentatge de noves tecnologies
- Salt a través de la innovació
- Fracàs governamental vs innovacions governamentals
- Innovació i finalitat pública

Metodologia

Les sessions de classe consistiran en una combinació de ponències, debats, presentacions dels estudiants i projectes en grup.

Avaluació

Participació i assistència: 10%.
Pop-Quizzes (al llarg del trimestre hi haurà almenys 6 pop-quizzes): 30%.
Presentació individual: 15%
Projecte de política d'innovació: 15%.
Projecte de noves tecnologies: 25%.
Treball final: 5%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Es pot trobar una llista de lectures obligatòries i suggerides. A més, els estudiants poden estar interessats en els següents recursos online:
MIT initiative on digital economy: http://ide.mit.edu/
OECD Digital Economy: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/
Science Magazine: http://science.sciencemag.org/
New Scientist: https://www.newscientist.com/
Eurostat Innovation Data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/data...
EU Cluster Observatory: http://www.clusterobservatory.eu/ & http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/clusters/observatory_en
Podcasts:
Science (AAAS) Magazine Podcast: http://www.sciencemag.org/podcasts
The Future According to Now: http://www.theatlantic.com/sponsored/fidelity-2018/the-future-according-...
The Guardian's Science Weekly: https://www.theguardian.com/science/series/science
The Infinite Monkey Cage: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00snr0w
StarTalk Radio Show by Neil deGrasse Tyson: https://www.startalkradio.net/
A16Z: https://a16z.com/podcasts/
IoT Podcast - Internet of Things with Stacey Higginbotham: http://iotpodcast.com/

Material complementari