Tots els estudiants internacionals han de comptar amb una assegurança mèdica de cobertura internacional, el qual us serà sol·licitat per al tràmit del visat en el consolat d'Espanya al teu país.  

Aquesta assegurança mèdica ha de tenir cobertura: SENSE COPAGAMENTS, SENSE MANCANCES I SENSE LÍMITS.  

La Salle Campus Barcelona–URL, a través de la Universitat Ramon Llull, té un acord especial amb la plataforma Oncampus que ofereix cobertura d'assegurança mèdica, d'accidents i de viatges.  

MODALITATS DE L’ASSEGURANÇA MÈDICA DE COBERTURA INTERNACIONAL 

Estudiants Outgoing Programa de Mobilitat 

Perquè puguis anar-te de mobilitat, has de tenir una assegurança mèdica privada que sigui complementari a la cobertura bàsica de la Seguretat Social proporcionada a través de la Targeta Sanitària Europea.  

Estudiants Programa de Mobilitat Incoming 

Els estudiants internacionals han de tenir una cobertura d'assegurança mèdica vàlida durant tot el temps que es trobin a Espanya. Pel fet que els termes varien segons el país d'origen, et recomanem que sol·licitis informació completa a la teva companyia d'assegurances abans de venir a Espanya. 

Estudiants regulars de països de la UE 

Si estàs cobert pel sistema nacional d'assegurances del teu país, has de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea al teu país d'origen. Aquest et dona dret a rebre assistència mèdica gratuïta del sistema de salut pública espanyol.  

Si estàs cobert per una assegurança privada, consulta a la teva companyia d'assegurances per a veure si necessites un segur addicional per a l'atenció mèdica a Espanya.  

Si bé els estudiants internacionals tenen l'obligació de comptar amb una assegurança privada de salut, addicionalment i de manera opcional, poden sol·licitar la targeta sanitària que et permetrà atendre't tant en els Centres d'Atenció Primària (CAP) com als Hospitals del Sistema Nacional de Salut. Per a sol·licitar-la ingressa AQUÍ  

Estudiants regulars de països no comunitaris 

Per a aplicar al teu visat, has de contractar una assegurança privada per a cobrir l'atenció mèdica a Espanya. Consulta a la teva companyia d'assegurances sobre els detalls específics i el procediment exacte a seguir, en cas que necessitis atenció mèdica mentre estiguis a Espanya. 

CONSELLS SOBRE L’ASSEGURANÇA MÈDICA 

  • Comprova en el consolat d’Espanya del teu país les condicions que ha de complir la teva assegurança mèdica abans de contractar una pòlissa.  

  • Si vas a realitzar un intercanvi dins del Programa ERASMUS, sol·licita la teva Targeta Sanitària Europea.