Beques per a Graus Universitaris

A La Salle, Sí que pots

1 de cada 4 alumnes gaudeix d'una beca. Demana la teva!

Calcula la teva Beca

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 25% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Beques Excel·lència Acadèmica

1Dirigit a: candidats/tes que la seva nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sigui de Matrícula d’Honor.

Import: Beques de fins al 80% del cost de la matrícula del primer curs acadèmic segons l’especialitat. A partir del segon any, disposaran d’una beca d’entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula.

Beques Expedient Acadèmic

2Dirigit a: Candidats/tes que la seva nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sigui igual o superior a 8.

Import: Beques de fins al 65% del cost de la matrícula del primer curs acadèmic segons l’especialitat. A partir del segon any, disposaran d’una beca d’entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula.

Beques IB

3Dirigit a: Candidats procedents de l’IB Diploma Programme amb una nota final superior a 35 punts.

Import: Entre el 50% i el 80% del cost de la matrícula segons l’especialitat i nota final de l’IB Diploma Programme.

Beques Escoles La Salle

4Dirigit a: Candidats/tes procedents de Centres no universitaris de La Salle de tot el món.

Import: Beques del 20% del cost de la matrícula.

Beques de Mobilitat

5Dirigit a: Candidats nacionals que visquin a una distància superior a 50km de Barcelona i que necessitin un ajut per traslladar-se.

Import: 30% del cost de la matrícula.

Nº Beques: 25 beques.

Beques La Salle

6Dirigit a: Candidats/tes amb una bona trajectòria acadèmica i/o mèrits personals i extracurriculars i que no disposin de recursos econòmics suficients.

Import: Entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula.

Beques Joves Líders

7Dirigit a: Candidats al Grau de Direcció d’Empreses amb una nota final de batxillerat o estudis equivalents igual o superior a 7 i que mostrin aptituds de lideratge que es valoraran a través d’un test psicotècnic.

Import: 50% del cost de la matrícula.

Nº Beques: 20 beques i s’adjudicaran segons ordre de sol·licitud.

Més Informació

Descarrega't més informació d'aquestes beques i de moltes altres.

Descarrega