Beques per a Graus Universitaris

El 49% dels nostres alumnes gaudeix d'una beca. Demana la teva!

Calcula la teva Beca

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 49% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Beques Econòmiques La Salle

1Dirigit a: Candidats/tes amb una bona trajectòria acadèmica i/o mèrits personals i extracurriculars i que no disposin de recursos econòmics suficients

Import: Entre el 20% i el 50% del cost de la matrícula.

Beques de Mobilitat

2Dirigit a: Candidats/tes nacionals que visquin a una distància superior a 50km de Barcelona i que necessitin un ajut per traslladar-se.

Import: 30% del cost de la matrícula.

Nº Beques: 25 beques.

Beques Comunitat La Salle

3Dirigit a: Beques especials destinades a candidats/tes que travessen situacions econòmiques difícils.

Import: En funció de la situació econòmica i familiar del candidat.

Beques Exel·lència Acadèmica

4Dirigit a: Candidats/tes amb nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de Matrícula d’Honor.

Import: Fins al 70% del cost de la matrícula del primer curs acadèmic. A partir del segon any, disposaran d’una beca d’entre el 20% i el 50%.

Beques Expedient Acadèmic

5Dirigit a: Candidats/tes amb nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, igual o superior a 8.

Import: Fins al 60% del cost de la matrícula del primer curs acadèmic. A partir del segon any, disposaran d’una beca d’entre el 20% i el 50%.

Beques IB

6Dirigit a: Candidats/tes procedents de l’IB Diploma Programme amb una nota final superior a 35 punts.

Import: Entre el 50% i el 70% del cost de la matrícula

Beques Joves Líders

7Dirigit a: Candidats/tes al Grau de Direcció d’Empreses amb nota final de batxillerat o estudis equivalents igual o superior a 7.

Import: 50% del cost de la matrícula.

Nº Beques: 20 beques.

Beques Escoles La Salle

8Dirigit a: Candidats/tes procedents de centres no universitaris de La Salle

Import: Beques del 20%. La beca es mantindrà mentre s’estigui cursant la titulació o un altre equivalent.

Beques de Col·laboració

9Dirigit a: Estudiants amb un bon expedient acadèmic que col·laboren en projectes o docència en els diferents departamanents del Campus complementant la seva formació. S’ha d’haver superat el 50% dels crèdits de la titulació.

Import: Determinada pel nombre d’hores de dedicació.

Beques Internacionals

10Dirigit a candidats internacionals: Estudiants de primer ingrés amb una nota final de batxillerat o estudis equivalents igual o superior a 7 o estudiants amb trasllat d’expedient.

Import: 50% del cost de la matrícula del primer curs acadèmic. A partir del 2n any, podran obtenir una beca entre el 20% i el 50%.

Més Informació

Descarrega't més informació d'aquestes beques i de moltes altres.

Descarrega