Aleix Gimeno Font

Aleix Gimeno Font
Correo electrónico
Edificio
La Salle
Dirección
Pg. Passeig Bonanova 8, 08022, Barcelona
Sección
Departamento de Arquitectura
Cargo
Profesor

Aleix Gimeno Font
Grau Acadèmic: Arquitecte Superior

Categoria Acadèmica:
Professor col-laborador.
Professor co-coordinador de Fonaments de Projectes
Co-coordinador del Grup de Coordinació de Projectes i Tallers

Experiència docent:
Docent a Arquitectura La Salle: 3 anys.

Experiencia Profesional:
Despatx propi d´arquitectura i imatge 3D. 6 anys
Concursos d´arquitectura premiats: 9
Projectes d'arquitectura (promotor públic): 3
Projectes d'arquitectura (promotor privat): 3
Col-laboració amb Alfredo Peñafiel. 3 anys.
Col-laboració amb Carlos Infantes. 1any
Col-laboració amb Joan Sabaté. 1 any.
Col-laboració amb Juan Ignacio del Rio. 1 any

Vinculació amb la Universitat:
Part-Time

Àmbit del coneixement vinculat al títol:
Projectes