Francesc Escudero Costa

Francesc Escudero Costa
Telephone
Building
Sant Jaume Hilari
Address
C. Quatre Camins 30, 08022, Barcelona
Floor
2

Doctor Enginyer en Electrònica per la Universitat Ramon Llull i professor del Campus La Salle Barcelona des de 1987. Des de llavors ha impartit les assignatures de Programació, Introducció als Ordinadors, Arquitectura de Computadors, Disseny i programació de Microprocessadors, Instrumentació Electrònica, Telemàtica, Electrònica de potència i Tecnologia de Perifèrics i ha publicat dos llibres: Fonaments de Programació i Disseny de sistemes de control cooperatius.
A més de la seva activitat docent , la seva tasca al campus s'ha centrat durant molt temps en el desenvolupament de projectes per a empreses en el camp de l'electrònica analògica, de control i de potència i en els darrers dos anys ha coordinat el projecte LSMaker.
Actualment es el director d'Enginyeria del Campus La Salle Barcelona.