Amador Ferrer Aixalà

Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor

Arquitecte (1970) per la ETSAB (UPC). Doctor Arquitecte (1983) per la UPC. Tesi doctoral: "La vivienda masiva y la formación metropolitana de Barcelona", dirigida per el Prof. Manuel de Solà Morales.
Premio Nacional de Urbanismo 1983, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid.
Entre 1974 i 1976 formà part de l'equip redactor del Pla General Metropolità de Barcelona (PGM 1976).
Professor titular d'urbanisme en excedència de la UPC, 1974-1986. Professor d'Urbanisme a la Universitat Ramon Llull (URL) des de 2000. Ha estat visiting professor a la Johns Hopkins University, Baltimore (1987) i professor invitat a diverses universitats europees i americanes. Des de 2008 és membre del Board de la International Urban Fellows Association (IUFA).
Ha estat Director d'Edificació i Patrimoni a l'Ajuntament de Barcelona (1988-1992), Director Adjunt del Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1993-2000) i Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona (2000-2003).
Entre altres publicacions és autor dels llibres Els polígons de Barcelona (UPC, Barcelona, 1996), 20 Anys d'Ajuntaments Democràtics (Barcelona, 1999), The Future of the Industrial City (Baltimore, 1990), Communicare l'Urbanistica (Firenze, 2000), Transforming Barcelona (London & New York, 2004)