Postgrau Online en eCommerce

Postgrau Online en eCommerce

Converteix-te en expert en la anàlisi de la informació del mercat, de la empresa i de la gestió de venda digital

Nid: 20221
Sortides professionals

null

Cursar el Postgrau online en eCommerce de La Salle-URL et facilitarà diferents sortides professionals:

  • Especialista a desenvolupar, implantar i gestionar plataformes de eCommerce de manera eficient, rendible i innovadora.
  • Expert en la anàlisi de la informació del mercat i de la empresa, i de la gestió de venda digital.
  • Professional amb habilitats en totes les àrees de l’eCommerce.
  • Expert en màrqueting digital amb capacitat de acceleració de negocis en Internet.