Postgrau Online en eCommerce

Postgrau Online en eCommerce

Converteix-te en expert en la anàlisi de la informació del mercat, de la empresa i de la gestió de venda digital

Nid: 20221
Professorat

L'equip docent del Postgrau està format per rellevants professionals en actiu en empreses i acadèmics de prestigi.