Postgrau Online en eCommerce

Postgrau Online en eCommerce

Converteix-te en expert en la anàlisi de la informació del mercat, de la empresa i de la gestió de venda digital

Nid: 20221
Objectius

Amb l'estudi del Postgrau online en eCommerce de La Salle podràs:

  • Dirigir un departament de màrqueting digital i una àrea de eCommerce com a unitats estratègiques de negoci dins de les companyies.
  • Obtenir una visió profunda i completa de totes les àrees involucrades en el eCommerce, amb especial èmfasi en el màrqueting digital i les seves capacitats d'acceleració de negocis en Internet.
  • Convertir la anàlisi de la informació del mercat i de l'empresa en un actiu estratègic, clau per a la implantació i direcció de les àrees de venda digital i de la competitivitat i diferenciació de l'empresa.
  • Obtenir les eines necessàries per a observar el mercat amb mirada crítica i distingir les oportunitats de negoci reals que existeixen en eCommerce.