master direccion tecnologica

Màster en Direcció Tecnològica i Innovació Digital

Lidera la gestió de les tecnologies de la informació i sigues promotor de la transformació i la innovació digital en plena revolució tecnològica. El programa que forma CIOs: 3r millor màster d´Espanya.

Nid: 361
Pla d'estudis
Gestió Empresarial

Gestió d'empresa i transformació digital (5 ECTS)
L' assignatura està orientada a obtenir els coneixements necessaris per entendre el funcionament de les principals àrees de l' empresa, Comercial, Màrqueting, Operacions, etc. Perquè des de la perspectiva d' IT puguem interactuar i donar servei a les diferents àrees de l' empresa entenent el seu funcionament i parlant el seu llenguatge. Veient com la transformació digital i les noves tecnologies influeix en l'estratègia global de l'empresa.

Habilitats directives (5 ECTS)
En aquesta assignatura l' objectiu és entendre els diferents tipus de lideratge que hi ha, i els rols que exerceixen a les empreses. A banda és una assignatura que ens ajudarà a veure quin tipus de líder som i a marcar-nos un camí crític i un pla per portar les nostres carreres on vulguem, fent-nos conscients de les nostres debilitats, fortaleses i necessitats per cobrir aquest pla.

Gestió economic-financera (5 ECTS)
Per tenir un lloc de comandament intermedi o directiu en una empresa hem de ser capaços de gestionar, confeccionar i defensar pressupostos. A més de familiaritzar-nos amb els principals indicadors econòmics perquè en formar part d'un comitè de direcció i en el nostre dia a dia els entenguem i sàpigues aplicar-los.

Gestió TIC a l'Empresa

Planificació estratègica de les TIC (5 ECTS)
Des d' aquesta assignatura donem els coneixements per elaborar un Pla Director de Sistemes totalmente alineat amb la companyia. Veient tot el cicle de la seva confecció i posada en marxa. A banda de tots els conceptes estratègics de les TIC i el seu posicionament en l' estratègia Digitalde les companyies.

Govern de les TIC (5 ECTS)
Des d'una perspectiva Directiva i d'organització, aquesta assignatura pretén exposar tots els elements clau que ha de conèixer el Director de Sistemes d'Informació (CIO) d'una empresa per estructurar i operar un departament d'IT.

Gestió de sistemes d'información (5 ECTS)
Aquesta part respon a la necessitat dels managers en les TIC de tenir una capacitat i visió global sabent les eines i tendències que hi ha al mercat donant-li alhora una visió del valor que aporta o pot aportar a la companyia.

Mercat i polítiques de les TIC (5 ECTS)
L' assignatura Mercat de les TIC, proporciona una perspectiva sobre el sector de les Tecnologies de la Informació a nivell competitiu i regulatori en un àmbit europeu, proporcionant una caracterització del sector que ha de saber analitzar aquest mercat de forma continuada, donant a conèixer les fonts dels principals analistes i dels criteris per saber incorporar-les a l' organització, en un moment donat.

Gestió TIC

Gestió de la innovació (5 ECTS)
En el nou rol que ha d'exercir el CIO en les companyies cada vegada pren més rellevància aquesta capacitat d'aportar valor a la companyia fent de les TIC una diferència competitiva respecte a la resta, per a això hem de donar amb models innovadors que a través de les TIC perquè fem més competitives a les nostres empreses. En aquesta assignatura aprendrem la metodologia per aconseguir-ho.

Gestió de projectes (5 ECTS)
Un cop llancem les iniciatives del pla estratègic d'IT és essencial saber com gestionar els projectes tecnològics, per assegurar que complim amb les expectatives marcades fent servir les millors pràctiques en Lideratge de projectes. S'analitzaran les metodologies Waterfall, Agile o híbrides, utilitzant com a base frameworks com a PMBoK. Veurem en aquest cas també l' aplicació de la metodologia de Gestió de projectes Ágils que ens porta a un concepte innovador i amb gran valor afegit en la companyia, per la seva orientació a què el resultat sigui el que el client demanda.

Gestió de serveis TIC (5 ECTS)
Entendre i gestionar les operacions d' un departament d'IT des de la visió dels serveis i la qualitat, veient tots els temes relacionats amb aquest àmbit. Basat en el contingut de certificació ITIL vigent.

Treball Final de Màster (10 ECTS)

Desenvolupa un Pla Estratègic d' IT, una implantació d' un nou producte o servei o una iniciativa d' R + D tecnològica, aplicant tots els coneixements apresos durant el màster, de manera que tinguem la certesa que hem après la globalitat dels conceptes i els podem posar en pràctica en un cas específic.