Doble Titulació en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Doble Titulació en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Forma´t per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Nid: 460
Sortides professionals

Com Enginyer Telemàtic desenvoluparàs la teva carrera professional a cavall del món de la informàtica i dels sistemes de telecomunicacions. Per tant, adquiriràs els coneixements bàsics d’ambdues àrees, però amb l’especialització necessària per conèixer amb detall les tecnologies referents a les xarxes de dades.

Algunes de les sortides professionals al teu abast quan hagis finalitzat el Grau en Enginyeria Telemàtica són:

 • Responsable de IT
 • Responsable de seguretat informàtica
 • Auditor de seguretat
 • Hacker ètic
 • Dissenyador de serveis de xarxa
 • Administrador de xarxes i sistemes IT
 • Administrador de arquitectures distribuïdes i Big Data
 • Gestor i planificador de xarxes

El Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et permetrà dedicar-te professionalment en diferents àmbits i en qualsevol sector de l’activitat econòmica, com ara:

 • Desenvolupador de solucions software: desenvolupador de software, desenvolupador d’aplicacions mòbils o desenvolupador de solucions web.
 • Administració i manteniment de Tecnologies de la Informació: administrador de sistemes, administrador de bases de dades, tècnic de suport TIC o tècnic en màrqueting digital.
 • Arquitectures i qualitat: arquitecte de software, arquitecte de sistemes cloud, software quality testing, seguretat digital o auditor TIC.
 • Extracció del coneixement: expert en Big Data, Data Scientist, Analytics Consultant, analista en Business Intelligence, Digital Analyst.
 • Gestor i director de projectes: project manager, responsable TIC, Scrum Master o product owner.
Algunes xifres interessants
100%
d'inserció laboral
60%
d'alumnes contractats per l'empresa on realitzen les pràctiques
2900
Ofertes laborals a la Borsa de Treball