Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Multimèdia La Salle Campus Barcelona

Doble Titulació en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

Nid: 454
Sortides professionals

El Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle et permetrà dedicar-te professionalment en diferents àmbits i en qualsevol sector de l’activitat econòmica, com ara:

 • Desenvolupador de solucions software: desenvolupador de software, desenvolupador d’aplicacions mòbils o desenvolupador de solucions web.
 • Administració i manteniment de Tecnologies de la Informació: administrador de sistemes, administrador de bases de dades, tècnic de suport TIC o tècnic en màrqueting digital.
 • Arquitectures i qualitat: arquitecte de software, arquitecte de sistemes cloud, software quality testing, seguretat digital o auditor TIC.
 • Extracció del coneixement: expert en Big Data, Data Scientist, Analytics Consultant, analista en Business Intelligence, Digital Analyst.
 • Gestor i director de projectes: Project manager, responsable TIC, Scrum Master o Product owner.

Com a graduat en Enginyeria Multimèdia per La Salle et podràs incorporar a projectes i equips realitzant diferents tasques i responsabilitats com ara:

 • Dissenyador d’interfícies web
 • Dissenyador d’apps
 • Game designer
 • User research consultant
 • Dissenyador d’interfícies per a videojocs
 • Dissenyador 2D i 3D
 • Animador
 • Tècnic en Motion Capture
 • Editor d’àudio i vídeo
 • Fotògraf
 • Programador web
 • Tècnic de RV i AV
 • Emprenedors
 • Gestor de projectes multimèdia
 • Gestor d’equips multimèdia