Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Multimèdia La Salle Campus Barcelona

Doble Titulació en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

Nid: 454
Professorat

Els professors que et formaran en la Doble Titulació de La Salle són professionals en actiu i acadèmics amb prestigi nacional i internacional.