Expert Universitari en Domòtica

Diploma d'Especialització Universitaria en Domòtica

Planteja, realitza, executa i supervisa projectes de Domòtica i Immòtica. Amb aquest postgrau podràs certificar els teus coneixements de KNX i Lonworks

Nid: 331
Metodologia

Postgrau eminentment pràctic que combina les classes teòriques amb exercicis i casos en laboratoris especialitzats per què optimitzis al màxim els coneixements impartits pels professors:

  • Classes magistrals coordinades amb demostracions pràctiques en el laboratori d’automàtica i domòtica.
  • Treballs en grup 100% pràctics.
  • Pràctiques.