Accés eStudy La Salle
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Crèdits 240 
A
Data inici: 04/09/2017
Data fi: 18/06/2021
Horari:  Matins i tardes, depenent del curs.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 15 

Presentació

Objectius

El Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals proporciona una sòlida base de coneixements que li permetran participar i liderar projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). Els estudis combinen els coneixements científics i tècnics, per tal que l'alumne sigui capaç d'innovar i desenvolupar noves solucions tecnològiques, amb l'aprenentatge d'habilitats de gestió, comunicació, capacitat de lideratge, treball en grup i innovació i creació d'empreses. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès, per a que l'alumne assoleixi un bon nivell.

Pel que fa als coneixements científico-tècnics, convé diferenciar els continguts transversals comuns amb altres especialitats (matemàtiques, electrònica, informàtica i processament de senyals) amb els que són propis de la titulació. Entre aquests darrers destaquen l'acústica en les seves diverses vessants (recintes, vibracions, àudio i parla), la TV digital (des de la gravació a la transmissió, passant per la visualització) i els continguts audiovisuals i multimèdia en general.
 

Requisits d'Accés

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
 • Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el Departament d’Admissions / Secretaria Acadèmica.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals per la Universitat Ramon Llull.

Assignatures optatives

Bases de dades (5 Crèdits)

Producció multimèdia I (4 Crèdits)

Producció multimèdia II (6 Crèdits)

Programació avançada i estructura de dades (8 Crèdits)

Sensors (3 Crèdits)

Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6 Crèdits)

Administració i disseny de sistemes (6 Crèdits)

Animació de personatges (4 Crèdits)

Antenes (3 Crèdits)

Arquitectura de computadors (5 Crèdits)

Automàtica i domòtica (5 Crèdits)

Col·laboració departamental IX (16 Crèdits)

Col·laboració departamental I (4 Crèdits)

Col·laboració departamental V (4 Crèdits)

Compatibilitat electromagnètica (3 Crèdits)

Comptabilitat (6 Crèdits)

Comunicacions per a entorns hostils (3 Crèdits)

Comunicacions òptiques (4 Crèdits)

Dramatúrgia audiovisual (3 Crèdits)

Electrònica de potència (4 Crèdits)

Finances (6 Crèdits)

Gestió de màrqueting (4 Crèdits)

Col·laboració departamental VII (8 Crèdits)

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4 Crèdits)

Intel·ligència, realitat i virtualitat (4 Crèdits)

Metodologia del software II (4 Crèdits)

Microeconomia (4 Crèdits)

Mineria de dades (5 Crèdits)

Màrqueting (4 Crèdits)

Negoci internacional (5 Crèdits)

Programació de gràfics 3D (5 Crèdits)

Projectes en arquitectura distribuïda (4 Crèdits)

Projectes web I (4 Crèdits)

Col·laboració departamental VIII (16 Crèdits)

Pràctiques externes II (4 Crèdits)

Pràctiques externes III (4 Crèdits)

Sistemes d'informació (4 Crèdits)

Sistemes operatius (5 Crèdits)

Televisió interactiva (3 Crèdits)

Vendes (4 Crèdits)

Xarxes de banda ampla de nova generació (3 Crèdits)

Circuits de microones (4 Crèdits)

Circuits integrats programables (3 Crèdits)

Col·laboració departamental II (4 Crèdits)

Disseny i usabilitat II (5 Crèdits)

Col·laboració departamental III (4 Crèdits)

Col·laboració departamental IV (4 Crèdits)

Col·laboració departamental VI (4 Crèdits)

Comunicacions digitals (4 Crèdits)

Desenvolupament de nous productes (4 Crèdits)

Direcció d'equips i organitzacions (4 Crèdits)

Direcció de projectes (6 Crèdits)

Estratègia de negocis (3 Crèdits)

Expressió artística (2 Crèdits)

Fotografia digital (3 Crèdits)

Laboratori de comunicacions (4 Crèdits)

Gestió i planificació de xarxes (2 Crèdits)

Llenguatges de programació (6 Crèdits)

Macroeconomia (4 Crèdits)

Mètodes i eines de decisió (4 Crèdits)

Música i efectes sonors (4 Crèdits)

Projectes web II (5 Crèdits)

Seguretat en les TIC (4 Crèdits)

Sistemes basats en el coneixement (4 Crèdits)

Sistemes de control (3 Crèdits)

Sistemes operatius avançats (4 Crèdits)

Laboratori de mesures electròniques (6 Crèdits)

Software ràdio (3 Crèdits)

Síntesi d'imatges (5 Crèdits)

Tecnologies de radiofreqüència (5 Crèdits)

Tecnologies en perifèrics (4 Crèdits)

Teoria de circuits (4 Crèdits)

Xarxes sense fils (4 Crèdits)

Laboratori de telemàtica (6 Crèdits)

Producció de videojocs (6 Crèdits)

Per què estudiar?

Aquest grau prepara els enginyers perquè tinguin una amplia formació en totes les especialitats derivades de l’acústica i la imatge.  Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny,  el manteniment i l’explotació d’instal•lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals. També l’acústic ambiental, l’acústic de sales, el control del soroll i vibracions, l’electroacústica, l’àudio digital i la gravació sonora.

Els graduats en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació són professionals altament polivalents. Per aquest motiu, aquests perfils es sol•liciten des de múltiples sectors empresarials.
 

 • Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d’Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.

 • Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb un cambra anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les cambres reverberants més grans a Catalunya. I a més, disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d’Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).

  Cambra reverberant Cambra anecoica Medialab

 • Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d’Espanya, amb més de 10 anys d’experiència, i que va ser creat amb el suport d’administracions públiques i empreses internacionals per a les que treballem en projectes de recerca i desenvolupament.

 • Per l’enfocament pràctic i real. Els alumnes participen durant la carrera en projectes de transferència o d'investigació amb empreses líders del sector i amb tecnologia capdavantera. Tanmateix, i a diferència d’en altres universitats, els alumnes realitzen pràctiques amb alumnes d’altres especialitats o carreres el que els permetrà adquirir coneixements i habilitats interdisciplinaris molt valorats per les empreses.

 • El 100% dels nostres alumnes s’incorporen al món laboral inclús abans de finalitzar els estudis.

 • Podràs desenvolupar la plataforma robòtica “LS Maker” que s’entregarà a l’inici del curs acadèmic a tots els alumnes de primer curs dels diferents Graus d’ Enginyeria.

  LSMaker

El Coordinador de la formació és:
Iriondo Sanz, Ignasi
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Abella Fuentes, Jaume
Alsina Pagès, Rosa Maria
Anguera Pros, Jaume
Aragonès Caparrós, Meritxell
Badia Folguera, David
Blanch Colino, Ferran
Blázquez García, Ignacio
Camboni -, Alessandro
Campmany Llorens, Marc
Canaleta Llampallas, Xavier
Capdevila Perez, Jaume
Casado Redon, David
Castany Mirats, Adrià
Cito -, Samantha
Collado Vázquez, Susana
Corral Torruella, Guiomar
Dalmau Royo, Jordi
Domenech Ponsi, Jose
Evans -, Alun Thomas
Fernandez Royo, Jordi
Formiga Fanals, Lluís
Fox -, Paul
Garriga Berga, Carles
Gibert Codina, Enrique
Golobardes Ribé, Elisabet
Guest -, Steven
Iriondo Sanz, Ignasi
Kennett -, Christopher
Kinnear -, Lisa
Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo
Lloveras Carbonell, Albert
Luengo Alvarez, Sònia
Margalef Marrugat, Jordi
Martí Roca, Josep
Martín de Pozuelo Genís, Ramon
Miralles Esteban, David
Molero Milán, José Luis
Monjó Palau, Antònia
Montero Morales, José Antonio
Moran -, Jay
Mozota Coloma, Maria Antònia
Navarro Martín, Joan
Ozores Barbany, Fernando
Pajares Vega, Francisco Javier
Pallejà Masip, Inmaculada
Petchamé Sabartés, Josep
Pijoan Vidal, Joan Lluís
Ribó Pal, Miquel
Rio Doval, Josep Maria
Roselló Canal, Maria del Mar
Rousseau -, Horacio Enrique
Senmartí Senmartí, Xavier
Sevillano Domínguez, Xavier
Socoró Carrié, Joan Claudi
Solé Beteta, Xavier
Sánchez Rodríguez, Julia
Tell Baltà, Josep Ramon
Travé Simón, Marc
Vernet Bellet, David
Vilasís Cardona, Xavier
Villa Fernández, Guillem
Villagrasa Falip, Sergi
Villegas Portero, Eva
Zarco Jasso, Hugo
de Diego Rodríguez, Javier

Període i procés de matriculació

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2014 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació. Et recomanem iniciar el procés d'admissió abans de finalitzar els teus estudis pre-universitaris, entregant-nos la documentació que tinguis disponible en el moment d'iniciar el procés.

1. Omplir el formulari d'admissions.

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar.

3. Prova d’Accés La Salle. La prova d’accés pot realitzar-se presencialment, a La Salle, o lliurar-se on line amb la resta de la documentació sol·licitada.

4. Entrevista personal. Si el Comite d'Admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal al campus o a una entrevista online.

5. Acceptació

6. Reserva de plaça

7. Matriculació

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als GRAUS

 

Beques i Ajuts

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 40% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Calcula la teva beca

 

Requisits d'Accés

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva 
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió d'aquest grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Fulletó Informatiu
Allotjament
Segueix La Salle