Enginyeria i Arquitectura La Salle La Salle Doctorat castellano english
Imatge classes doctorat La Salle
Estructura del Programa Investigació Admissió Beques i ajudes

 

El doctorat de l'Escola d'Arquitectura La Salle és un programa de tercer cicle adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (Procés Bolonya).

S'estructura en dues etapes:

L'etapa de formació consisteix en la realització del Mŕster Projecte Integrat d'Arquitectura (MPIA), mentre que l'etapa d’investigació consisteix en l'elaboració d'una tesi original i/o relacionada amb les línies i grups d'investigació del programa de doctorat.

Al llarg de les dues etapes, perň sobretot en la d'investigació, es promou la participació de l'alumne en les activitats dels grups d'investigació (ARC i IAM), amb la fi de fomentar la seva capacitació i aprenentatge, i incidir en el seu futur professional i docent.